Tilbage
Brage Igangværende aktiviteter

Bassekoret

     
Bassekoret fotograferet i november 2015
Bassekoret blev stiftet i 2000 af Viggo Petersen, Hjordkær og Jens Jørgen Christensen, Kolding. I starten kom medlemmerne af koret fra Kyst Artilleri Foreningen, hvor man i forbindelse med sammenkomster syntes der var brug for at sætte sangen på dagsordenen. Da korlederen var fundet, stiftedes mandskoret "Bassekoret". I flere år var Haderslev Kaserne det faste tilholdssted. Den første korleder var Kaj Lunding, Vonsild. Han fratrådte i 2010, hvor han afløstes af Bent Boysen, Hjordkær. Medlemssammensætningen har af naturlige årsager ændret sig noget.
I 2011 konstaterede man at hovedparten af medlemmerne var bosiddende syd for Haderslev, hvilket førte til at koret fra 2012 har hjemsted i Aabenraa kommune. Der synges nu i den tidligere brandstations lokaler på Birkholm, Hjordkær.

Du kan bestille koret ved henvendelse til formanden: Poul Stenderup.Korleder, Bent Boysen


Bassekoret har i dag 21 medlemmer i aldersgruppen 45 +. Koret optræder gerne ved festlige lejligheder, på plejehjem, ældreklubber o.lignende. Koret synger fortrinsvis danske sange og mestrer 2 stemmer. Koret skal have et mindre honorar for at optræde.
Bestyrelsen for Bassekoret ser således ud:
Formand: Poul Stenderup, Sønderballevej 29, Genner Strand,
6230 Rødekro, Tlf.: 74 69 82 50
Næstformand: Poul Alexandersen, Karsevænget 14, 6360 Tinglev, Tlf.: 23 81 62 36
Kasserer: Peter Barslev, Kolstrup 50, 6200 Aabenraa, Tlf.: 74 62 16 20
Sekretær: Arne Juhl, Søderupvej 4, 6230 Rødekro, Tlf.: 23 81 62 36
Bestyrelsesmedlem: Asger Moos, Østerskovvej 42 A, Kollund,
6340 Kruså, Tlf.: 74 67 88 24
Korleder: Bent Boysen, Tøndervej 24, Hjordkær,
6230 Rødekro, Tlf.: 74 66 61 66.

Brage Projektservice  •  Sønderballevej 29  •  6230 Rødekro  •  Denmark  •  Telefon: + 45 74698250  •  E-mail: ps@brage.dk  •  CVR-nummer: 17664603