Tilbage
Brage Igangværende aktiviteter

Burkina Faso

     Michel Amboye Dieni (AESF) og Aase Bondee (DBL-Kooso) med plakat til minde om åbningen af den nye skole.
Burkina Faso er et af de mest fattige afrikanske lande. Det er beliggende i Vestafrika.
Burkina Faso; Faso erdiula og betyder "den fædrende jord"
Fransk er det officielle sprog. Opnåede selvstændighed i 1960 og har i dag knap 14. mill. indbyggere.
I 2011 stiftedes foreningen DBL - KOOSO på baggrund af initiativtageren Aase Bonde, Augustenborg. Foreningen har til formål ved hjælp til selvhjælp, at skabe bedre levevilkår for indbyggerne i landsbyen Tourouba igennem: 1) Uddannelse, 2) miljøforbedringer, og oprettelse af et 3) Sundhedscenter.
Der samarbejdes med AESF (Association Education Sanc Frontiere) i Burkina Faso. Aase Bonde fik bygget en ny skole og renoveret den gamle skole, for egne og private midler.
Sideløbende med dette arbejde indsamles der løbende: Hefter, blyanter, skoletasker og andre skoleeffekter. Værktøj til cykler, smede- og snedkerværktøj. Haveredskaber, gummistøvler. Blodtryksapparater, forbindssager m.v. Når en container er fyldt sendes den af sted.
Elarbejde i den nye skole


Faktaboks

Opdragsgiver:

DBL - KOOSO, v. Aase Bonde og AESF v/Michel Amboye Dieni


Opgave:

Ide-generering, projektudvikling, data opsamling, sparring. Opgaven er at udvikle et eller flere uddannelsesprojekter der kan fortsætte udviklingen i landsbyen efter foreningens målsætning, som nævnt ovenfor. For at løse opgaven er Konsulent Egon Sveistrup, fra Sveistrup Consulting og jeg gået i kompagniskab. Stikord i projektudviklingen er Miljø/energi, fødevarer/landbrug, Sundhed. Uddannelse er det overordnede nøgleord.
Periode:

2012 -
Finansiering:

Internationale, Nationale udviklingsprogrammer.


Brage Projektservice  •  Sønderballevej 29  •  6230 Rødekro  •  Denmark  •  Telefon: + 45 74698250  •  E-mail: ps@brage.dk  •  CVR-nummer: 17664603