Tilbage
Brage Afsluttede aktiviteter

HSF Unge

     

Formålet med projektet er at skabe muligheder for de unge mellem 10 & 16 år, der er foreningsløse og som ikke har sportslige interesser.
Projektet udvikledes i et samarbejde med Rødekro Ungdomsskole, Hovslund Skole og Idrætsforeningen og havde form som en blanding af værested, medborgerhus og Internetcafé.
Fysisk placeredes aktiviteten på Hovslund skole. Senere blev aktiviteten flyttet til idrætsforeningen, der havde indrettet lokaler til formålet. Aktiviteterne i projektet var ungdomskomsammen, brug af internet og hygge med musik o.a. Der blev købt lidt møbler som de unge kunne slænge sig i, foruden et mindre musikanlæg og et EDB anlæg. Forløbet blev løbende evalueret af HSF og Brage Projektservice og tilpasset de unges reelle behov. Projektet blev i høj grad styret af de unge selv. Der var dog tilknyttet en voksen kontaktperson, som man kunne henvende sig efter behov.
Efter afslutning af projektet fortsatte det et års tid.
Faktaboks
Opdragsgiver:

Hovslund Skoledistrikts Fremme
Opgave:

Ide-, ide- generering, projektudvikling, organisering, finansiering, projektledelse.
Periode:

2002 - 2003
Finansiering:

Indenrigsministeriets landdistrikts pulje


Brage Projektservice  •  Sønderballevej 29  •  6230 Rødekro  •  Denmark  •  Telefon: + 45 74698250  •  E-mail: ps@brage.dk  •  CVR-nummer: 17664603