Tilbage
Brage Afsluttede aktiviteter

Maritimt Netværk

     

Maritimt netværk var et projekt som havde til formål at samle maritime foreninger i et netværk omkring Genner Bugt.
I dette samarbejde kan der skabes relationer til den nye kommunestruktur, hvor miljø, sikkerhed og bosætning skal være i højsædet.
Netværket kan have til opgave at virke som koordinator for initiativer, der har sit udgangspunkt i lokalområdet.
Netværket skal endvidere medvirke til, at man får mest mulig indflydelse for områdets foreninger i forbindelse med den politiske proces i landdistrikterne og skabe aktiviteter, som har debatskabende karakter om landdistrikterne omkring Genner Bugt, fremtid, muligheder og forhindringer.
Projektet afsluttedes men en fremtidsvision, hvor man peger på fremtidige problemstillinger og forslag til organisering af indsatsen o.a.
Faktaboks
Opdragsgiver:

Beboerforeningen "Strandskaderne" - Genner
Opgave:

Ide-generering, projektudvikling, organisering, finansiering, projektledelse.
Periode:

2007 - 2008
Finansiering:

Indenrigsministeriets landdistriktspulje.


Brage Projektservice  •  Sønderballevej 29  •  6230 Rødekro  •  Denmark  •  Telefon: + 45 74698250  •  E-mail: ps@brage.dk  •  CVR-nummer: 17664603