Tilbage
Brage Igangværende aktiviteter

Oplevelse for alle

     

Projekt "Oplevelse for alle" er et projekt som har til formål at etablere en dialog- og kommunikationsplatform, der understøtter udvikling og vækst i landsdistrikternes oplevelseserhverv.
Oplevelseserhverv og oplevelsesforbrugere er målgruppen for projektet. Projektet fokuserer på at skabe udviklingsmuligheder i lokalområderne via de stedbunde ressourcer og nærmiljøet, og baseres på at aktivere lokale grupper på tværs af foreninger og brancher i udviklingen af oplevelseskoncepter, der skal binde lokalområdernes besøgsmål, events, aktivitets- og handelsmuligheder sammen i en lettilgængelig og logisk form for borgere, kunder og turister. Det er ambitionen, at projektets metode og resultater efterfølgende vil kunne kopieres af lokale gruppe i de øvrige lokalområder i Aabenraa kommune, og andre kommuner med landdistrikter. Se resultaterne indtil nu: visit Rødekro
Faktaboks
Opdragsgiver:

Erhvervsrådet Rødekro, Aabenraa Erhvervsforening.
Opgave:

Ide-generering, projektudvikling, data opsamling, sparring.
Periode:

2012 -
Finansiering:

Erhvervsrådet Rødekro (fusioneret med Aabenraa Erhvervsforening), Rødekro Turistråd (fusionereret med Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet), Aabenraa Erhvervsforening, HHI Rødekro.


Brage Projektservice  •  Sønderballevej 29  •  6230 Rødekro  •  Denmark  •  Telefon: + 45 74698250  •  E-mail: ps@brage.dk  •  CVR-nummer: 17664603