Tilbage
Brage Igangværende aktiviteter

Oplevelsescenter Kalvø

     


Dette projekt bygger på erfaringerne opnået med "Værftsdagen" i 2010. Erfaringer bliver nu brugt til at forstærke den dansk-tyske dimension, hvor temaet i 2011 var ” Maritimt dagligliv i midten af 1800-tallet.” – Man skal bemærke at man i området historisk set befinder sig i en region, som både blev præget af det danske og det tyske og hvor der i 1800-tallet bl.a. fandtes tætte forbindelser til især Flensborg, Kiel, men også vestover Rømø, Friedrichsstadt, Husum.
Målet for projektet er, gennem en treårig periode, at belyse regionens søfartshistorie, traditioner og den maritime dagligdag, livet og hverdagen både på havet og i land og de omstændigheder som påvirkede det. Samtidigt skal den maritime kulturarv gøres synligt og formidles – til gavn for både lokale og turister. Leder af projektet er Museum-sonderjylland - Kulturhistorie.


Projektet deles i 3 faser (år)
2011 - År 1: Maritimt dagligliv i 1800-tallet.
2012 - År 2: ”Slesvig og den store verden – regionens maritime handelsforbindelser”
2013 - År. 3: Kaper og pirataktiviteter.
Omdrejningspunktet er afholdelse af en årlig "Værftsdag". Hertil knyttes, før og efter forskellige oplevelser som afholdes i henholdsvis i Danmark og Tyskland.
Projektet ledes af styregruppe der planlægger og koordinerer aktiviteterne. Styregruppen er, foruden Aabenraa museum: Schiffartsmuseum Flensburg, Det Maritime Kalvø, og Aabenraa kommune. Samarbejdspartnere herudover er: Turistforeningen i Aabenraa, Kalvø Badehotel, Museumsverft Flensburg og Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening.
Grundfinansiering kommer fra"Kulturdialog"


Brage Projektservice  •  Sønderballevej 29  •  6230 Rødekro  •  Denmark  •  Telefon: + 45 74698250  •  E-mail: ps@brage.dk  •  CVR-nummer: 17664603