Tilbage
Brage Afsluttede aktiviteter

Professionelle ildsjæle

     

Dette projekt blev skabt på baggrund af et konstateret behov for professionel rådgivning i landdistriktsarbejdet. Der skulle dannes et "rådgiverråd" som skulle arbejde på tværs af grupper, grupperinger, sogne og kommunegrænser. Der blev dannet en gruppe bestående af 3 frelance konsulenter, Hanne Damtoft, Hovslund, H. C. Hansen, Aarø og Poul Stenderup, Genner. Denne gruppe blev koblet op på den daværende Leader-konsulent i Sønderjyllands Amt, Else Redzepovic Christensen. Senere blev man koblet på Landdistrikternes Fællessekretariat, v/ Lars Ravn Jensen. Projektet førte til dannelsen af et formelt samarbejde, hvor de 3 konsulenter dannede "Profilgruppen" og som sådan i nogle år gennemførte et omfattende informations og projektarbejde i landdistrikterne i Sønderjylland. Blandt andet medvirkede gruppen ved udarbejdelsen af den Sønderjyske Landdistriktspolitik og udbygningen af landdistriktsarbejdet i det hele taget.
Faktaboks
Opdragsgiver:

Brage Projektservice
Opgave:

Ide-generering, projektudvikling, organisering, finansiering, projektledelse.
Periode:

1998 - 1999
Finansiering:

EU-Mål 5 b, Indenrigsministeriets landdistriktspulje.


Brage Projektservice  •  Sønderballevej 29  •  6230 Rødekro  •  Denmark  •  Telefon: + 45 74698250  •  E-mail: ps@brage.dk  •  CVR-nummer: 17664603