Tilbage
Brage Afsluttede aktiviteter

PC - Olle

     

I samarbejde med ”Aktivitets Rådet på Øsby Centret”, og i samarbejde med Ældre- og Handicaprådet i Haderslev kommune, udbyggedes aktiviteterne, til også at omfatte edb i de ældres dagligdag.
Der indkøbtes nogle edb-maskiner, som blev koblet på Internettet.
Øsby Centret stillede lokale til rådighed. Lokalet blev indrettet så man både kunne bruge det til hyggeligt samvær, undervisning og anvendelse af edb.
Man kunne også anvende ordet Internetcafé.
Der skulle være mulighed for at man kan dyrke sine interesser og familiære kontakter via Internet og E-mail. Man skulle også anvende maskinerne til aktiv kontakt med myndighederne, specielt Haderslev kommune, der med deres hjemmeside var meget aktive på IT området.
Undervisningen varetoges af Holst dataservice
Faktaboks
Opdragsgiver:

Aktivitets Rådet Øsby Centeret
Opgave:

Ide-generering, projektudvikling, organisering, finansiering, projektledelse.
Periode:

2001
Finansiering:

Indenrigsministeriets landdistriktspulje, Haderslev kommune, Lions Haderslev og
Holst Dataservice.


Brage Projektservice  •  Sønderballevej 29  •  6230 Rødekro  •  Denmark  •  Telefon: + 45 74698250  •  E-mail: ps@brage.dk  •  CVR-nummer: 17664603