Tilbage
Brage Afsluttede aktiviteter

Bornholms Sporvognstrafik B/S

     

Bornholms Sporvejstrafik B/S er et selskab som principielt arbejder med markedsføring, PR og eventsmaking. Selskabet er hjemmehørende i Silkeborg. Dette selskab fik en ide om at ombygge en skinnebus på en sådan måde at den kom til at ligne en sporvogn. Ideen skulle føres igennem lovgivende myndigheder, godkendelser o.a, hvilket jeg blev hyret til sammen med den lokale veteranbane. Det førte til at virksomheden købte et udrangeret tog af Vestbanen. Der blev udarbejdet tegninger og lavet aftale med værkstedet i Holbæk, som skulle forestå ombygningen. Baggrunden for mit engagement var mine erfaringer med at få PrivatBanen Sønderjylland gennem godkendelsesprocedurerne. Projektet nåede meget langt, men desværre lykkedes det ikke at få myndighedernes velvilje - en udtalelse stod som symbol på hele processen : "Det skal ikke være sjovt at køre tog".
Men selskabet var det første privatejede tog der kørte under Storebælt.
Faktaboks
Opdragsgiver:

Bornholms Sporvognstrafik B/S
Opgave:

Konsulentbistand på jernbaneområdet.
Periode:

1997 - 1999
Finansiering:

Privat finansiering.


Brage Projektservice  •  Sønderballevej 29  •  6230 Rødekro  •  Denmark  •  Telefon: + 45 74698250  •  E-mail: ps@brage.dk  •  CVR-nummer: 17664603