Brage
hjælper dig med at gøre dine drømme til virkelighed

IndlevelsesmetodenArbejdsform

Indlevelsesmetoden, er en metode udviklet og forfinet af Brage Projektservice bl.a. på basis af praktisk erfaring med at sparre rekvirenter med støtte hos Brage Projektservice til at gennemføre en ide og/eller en aktivitet.

Det karakteristiske for metoden er, at den er :

• Helhedsorienteret
• Udviklingsorienteret
• Generalist-orienteret

Entreres Brage Projektservice som sparringspartner, sikrer metoden at Brage Projektservice fungerer som ”den der letter processen” fra ide til mål, samtidig med at rekvirenten bevarer førerskabet.

Udgangspunktet vil altid være en indgående personlig samtale, der har til formål at kortlægge ide og/eller aktivitet, hvorpå Brage Projektservice efterfølgende foretager en intern vurdering.

Denne vurdering danner grundlaget for, hvorvidt Brage Projektservice lader sig entrere eller ej. Efter indgåelse af en aftale da vil samtalen være udgangspunktet for det videre arbejde gennem processen, til en forhåbentlig succesfuld indfrielse af rekvirentens målsætning.

Helhedsorienteringen er en praktisk anvendelse af den holistiske tankegang, med henblik på at bidrage til at sikre ideens og aktivitetens bæredygtighed.

Udviklingsorienteringen er det element i metoden, der skal bidrage til, at ideens og/eller aktivitetens gennemførelsesproces ikke hindres af, eller blokeres af historiske, samfundsmæssige eller personlige erfaringer.

Generalist-orienteringen er det element i metoden der medvirker til at styrke/bevare initiativ og styring hos rekvirenten, understøtter helheds- og udviklingsorienteringen og bidrager til en effektfuld inddragelse af relevante ressourcer af alle typer og på alle planer.Brage Projektservice  •  Sønderballevej 29  •  6230 Rødekro  •  Denmark  •  Telefon: + 45 74698250  •  E-mail: ps@brage.dk  •  CVR-nummer: 17664603